Børre Stenseth
Velkommen > Innhold

Vevinnhold

Velkommen
Innhold
Moduler
Utviklingsverktøy
OpenGL
Java
JOGL
GL4Java
C/GLUT
OpenGL og MFC
C#/.Net
Forklaring av
Figurer og flater
Lys og materialer
Noen materialer
Materialeditor
Skygge og glatting
Teksturer
(V)C
GL4Java
Modell til skjerm
3D-Applet
Falling
Boxrunner
Movie
Buckyball
Logo
Planprojeksjoner
Identifikasjon
Tekst
Tekst i Windows
NURB
Frames
Slagskygge
Blending
Marching Cubes
Bumpmapping
Fysikk
Glatting
Skeletal animation
Shape blending
GDI
Å tegne:
Kloss
4 klosser
Planetarium
Rognebær
Påskeegg
Smultring
Boks med tekstur
Bezier med tekstur
Bordlampe
Trampoline
Josef
Hest
Robot
Landsby
Flaske
Bildebok
Tennis
Monster
Terreng
Høydekart
Vann
Himmel
Tekstur
Displaylister
Bilder
Fisk
Blekksprut
Labyrint
Vannflate
Invers pendel
Fraktal terreng
Klokke
Fotball
Partikler
Matematikk
2D transf.
3D transf.
Homogenisering
Algebra
Plan
Taylors formel
Parametrisk form
Polynomer
Bezier
Algoritmer
Linjer
Sirkler
Polygon
Mapping
Gamle eksamener
V 1996(p)
V 1996
V 1997
H 1997
V 1998
H 1998
V 1999
V 2001
Oversikt
Lingo
Indeks
Illustrasjoner
På papir
FAQ
Bidragsytere
Referanser
(Velkommen) Velkommen>Innhold (Moduler)