Børre Stenseth
Oversikt>Lingo

Lingo

Hva
Noen begreper, en oversikt

Denne verden er full av forkortelser og begreper. Her er noen av dem.

APIApplication Program Interface. Et sett med rutiner, protokoller og verktøy som en utviklingsomgivelse, f.eks. et operativsystem, tilbyr oss som programmerere når vi skal lage et program, en applikasjon.
BCLBasic Class Libraries. Grunnleggende klasse struktur i .Net som utgjør et alternativ til Windows tradisjonelle API, og til den tidligere versjonen MFC (Microsoft Foundation Classes).
GLUTThe OpenGL Utility Toolkit. Bibliotek som muliggjør bruk av OpenGL i enkle systemuavhengige vinduer.
KISSKeep It Simple Stupid. Sterkt undervurdet prinsipp for å forklare kompliserte og ukompliserte sammenhenger og mekanismer.
MFCMicrosoft Foundation Classes. Klassestruktur som gjør Windows API tilgjengelig for objektorienterte språk, typisk C++.
NURBNon Uniform Rational B-splines.. En teknikk for å beskrive kurver av ønsket glatthet i grafisk databehandling.
OpenGLOpen Graphics Library. Bibliotek for 3D grafikk. Opprinnelig GL fra Silicon Graphics. De-facto standard.
SVGScalable Vector Graphics. Et XML-basert språk for å framstille vektorgrafikk.

Du er velkommen til å korrigere disse beskrivelsen eller bidra med nye begreper og korte forklaringer.

Referanser

De aller fleste av disse begrepene er behandlet i egne moduler i dette materialet. Relevante referanser er beskrevet der og i modulen som heter Referanser.

Vedlikehold
B.Stenseth, mai 2006
(Velkommen) Oversikt>Lingo (Indeks)