Børre Stenseth
Oversikt > FAQ

FAQ

Jeg får link-feil i Visual studio. Finner ikke Opengl32.lib eller glu32.lib. Klikk på filtaben i VStudio (nede til venstre). Dersom de nevnte filene er der, så fjern dem (pek på dem og trykk delete-tasten).
Legg dem inn på nytt ved å velge menyen: Project - Add To project - Files. Sjekk av for lib-files og finn de to filene i lib-katalogen til VC98. normalt: C:\Program Files\Visual Studio\VC98\lib
Jeg har bare gjort små endringer fra det forrige programmet og jeg ser ikke noe av det jeg fosøker å tegne. Dette kan selvsagt skyldes mange ting, men det er en feil som er ganske typisk og som er lett å overse. Klippe pyramiden i gluPerspective eller klippevolumet i glOrtho er satt slik at figuren faller utenfor. Sjekk dette.
Det er noe galt med rotasjonsvinklene i min modell. Sjekk at du har brukt grader i gl-kallene og radianer i evt. beregninger som bruker de trigonometriske funksjonene i programmet ellers.
Jeg programmerer GL4Java og får bare tull når jeg forsøker å tegne ut en Bezierflate etter kode som er tatt fra Red Book eller fra C++ eksempler i dette materialet.

Fokus på glMap2f. I C, C++ kan du spesifisere kontrollpunktenes koordinater som en kontroll[n][m][3] array og sende & kontroll[0][0][0] som parameter.

GL4Java vil ha en endimensjonal array som datastruktur. Husk at rutina glMap2f har andre parametre som styrer utpakkingen av data.

(Java/Magician fikser tredimensjonale arrayer.)

Scenen min ser bra ut når den settes opp, men når jeg manipulerer den og får retegning eller kjører en animasjon "går den i stykker". Noen transformasjoner ser ut til å gå helt av skaftet. Sjekk at du har balanse i PushMatrix og PopMatrix.
(Velkommen) Oversikt>FAQ (Bidragsytere)