Børre Stenseth
Oversikt > Illustrasjoner

Illustrasjoner

Noen av illustrasjonene brukt i dette materialet


Ordsky for dette vevstedet

Verktøy

Bezier surface
OpenGL points
OpenGL polygon
OpenGL quads
OpenGL triangles
OpenGL trianglestrip
OpenGL quadstrip
Convex
Smoothed sphere
Flat sphere
Smoothed cylinder
Flat cylinder
Smoothed cone
Smoothed disk
Wire sphere
Wire cylinder
Bjørn Stærks bicycle trip
Table top
House
Torus in VRML
Surface original
Surface smoothing
Mathematical Surface
bezier surface
NURB surface
Rotation contour
Surface by rotation
Extruding contour
Extruding
Egg, Bezier
Halfed egg, Bezier
The Utah Teapot

3D illusion
Applet image (one of)
Light Intensity
Light Reflection
Light Cone

Brass
Bronze
Polished Bronze
Chrome
Cupper
Polished Cupper
Gold
Polished Gold
Tinn
Silver
Polished Silver
Emerald
Jade
Odsidian
Pearl
Ruby
Turqois
Black Plastic
Cyan Plastic
Green Plastic
Red Plastic
White Plastic
Yellow Plastic
Black Rubber
Cyan Rubber
Green Rubber
Red Rubber
White Rubber
Yellow Rubber

Material Editor
Editor Copy Code

Cut off sphere
Interpolated intensity
Shading and spotlight
Connected shapes
Gouraudt shading
Gouraudt shading
Gouraudt shading
Flat torus
Smoothed torus
Spotlight
Flat and smooth shading and spotlight
Smooth shading and spotlight

Textured Cube
Texture dimension
Texture stretch and repeat
Tower on Bezier surface

Pipeline
Coordinate systems
Clipping pyramide
Projection
Mapping
Mapping
Mapping

Perspektiv

Albrecht Dürer, from "Underweysung der Messung
Albrecht Dürer, from "Underweysung der Messung
From Top
1 point perspectives
2 point perspectives
3 point perspectives
3 point perspectives
Orthogonal projections
Perspectives

Kjede med smultringer
Inne i et polygon


NURB
NURB
NURB wiigths
NURB
NURB
NURB

Helix
Frame coordinates
Frame axis
Frame axis
Tube on Beziercurve

Shadow
Projection
Simple shadow
Double blending
Buffer shadow
Buffer shadow
Shadow volume
Shadow map

Hourglas running
Axes explained
Mesh
Bezier control points
Bezier control points
Sample blending
Sample blending
Sample blending
Sample blending
Sample blending
Sample blending

End product
Marching squares
Cube corners
Cube lines
A cube
A cube
A cube
A cube
A cube
Sphere
Metaballs, alpha 1
Metaballs, alpha 2
Metaballs, alpha 3
Metaballs, beta 1
Metaballs, beta 2
Metaballs, beta 3
Metaballs, beta 4
Metaballs, beta 5
Metaballs, beta 6
Metaballs, beta 7Utbrettet kloss

Klosser
Klosser
Klosser

Skjermbilde
Oversikt

Kvist
Kvist

Egg med kylling
Egg kontur
Halvt egg, kontrollpunkter

Torus
Torus
Torus
Skjermbilde

Skjermbilde

Skjermbilde

Lamper
En lampe
Lampeskisser

Josef
Ledd
Ledd
Josef hopper
Josef sykler
Josef går

Hest
Skisse hest
Skisse hest

Skjermbilde
Skjermbilde fra Milkshape
Scenen

Paviljon
Landsby

Flaske
Bezier
Flat Bezier
Bezier
Etikett
Flat etikett
Rotert etikett
Etikett
Toppen
Toppen
Toppen
Toppen
Toppen kontrollpunkter
Midten
Midten
Midten kontrollpunkter
Bunnen
Fylt bunn
Linjer
Flaskebunn

Lukket bok
Bezierkurve
Bezierkurve
Bezier
Tekstur
Topp og bunn
Topp og bunn
Ark
Åpen bok
Lukket bok
En side
Bok
Åpen bok
Rotasjon av perm
Åpne bok
Blaing
Blaing

Skisse
Skisse
Skisse
Komponenter
Utvikling
Utvikling
Utvikling
Utvikling
Josefines skjørt
Josefines skjørt
Josefines skjørt
Josefines skjørt
Utvikling
Utvikling
Utvikling
Utvikling
Utvikling
Utvikling
Utvikling

Mike
Mike
bezier
Øye

Eksempel

Flate
XY-planet
Kvadrater
Triangler
Grunn
Glattet
Glattet
Glattet
Normal
Normaler
Normaler

Vann

Himmel
Sirkler
Logaritmisk
cosinus
Logaritmisk

Stein
Teksturekoordinater
Tekstur

display
Kamera


Ingress bilde
Bezier
Fisk kontur
Første fisk
Kontrollpunkter XY
Kontrollpunkter YZ
Grid kroppen
Grid halefinne
Finne bak
Finne bak
Grid finne bak
Grid øye og sidefinne
Grid fisk
Svømmer
Fiskebevegelse
Hale bevegelse
Bezier retning
Parameterkurve
Fisk i tåke
Fisk

Forsiden
Hode akser
Hode kontrollpunkter
Hode kontrollpunkter
Øyne grid
Hode grid
Hode øyne
Hode øyne
Skinn
Skinn
Øye tekstur
Arm kurve
Perler
Bokser på kurve
Bokser på kurve
Akse derivert
Arm akse
Arm
Arm akse
Arm
Armer
Armer
Svømmebevegelse
Svømmebevegelse
Svømmebevegelse
Svømmebevegelse
Svømmebevegelse
Svømmebevegelse

Teksturer
Plate
Plate
Plate
Plate
Kule
Kule
Kule
Kule
Plate
Plate
Kasse
Kasse
Kasse
Labyrint
Hull
Hull
Hull
Brio labyrint

Vann
Vann
Eksempel
Eksempel
Bezier
Bezier
NURB
NURB
Bezier
Vann
Øy

Balansør
Balansør
Modell
3dsmax
Window
Pendel
Pendel
Pendel
Pendel
Pendel

Illustrasjon terreng
Perlin
Mandelbrot 3D
Bølge
Bølge
Perlingenerering
Perlin
Glatting
Terreng
Terreng
Terreng
Terreng
Perlinillustrasjon
Perlinillustrasjon
Perlinillustrasjon
Perlinillustrasjon

Klokke

Flatene utbrettet
En sekssidet flate
Klippet tekstur
Ball med tekstur
Hjørnepunkter

Snø

Translation
Scaling
Scaling
Rotation
Mirroring
Shearing
Rotation
Rotation
Rotation
Hand

Righthanded coordinatesystem
Axis
Axis

Homogen coordinates

Vector
Vector
Cross product

Plane
Plane
Plane
Plane
Half sphere

Parametric curve
Parametric curve
Parametric circle
Sphere
Ellipse
Superellipse
Ellipsoide
Ellipsoide
Torus
Torus

Hermit weigths
Curve

Bezier curves
Bezier curve
weigths
de Casteljau
de Casteljau
de Casteljau
Bezier curves
Bezier curves
Bezier curves
Bezier curves

To linjestykker

Rotasjon
Rotasjon

Insiden
Konveks
Sverm
Omkrets
Konveks

Mapping
Mapping
Mapping
Mapping
Mapping

Dekket bord
Glass

Bane
Bane

Hytte
Krakk
Kjegle

Trafikkpoliti
Trafikkpoliti
Trafikkpoliti
Trafikkpoliti

Bolt
Mutter

Bane


Trapp
Trinn
(Velkommen) Oversikt>Illustrasjoner (På papir)