Børre Stenseth
Å tegne:>Bezier med tekstur

Bezier

Hva
screen
En bezierflate med tekstur

Vi vil lage en bezierflate med tekstu. Bezier flater er forklart i Bezier og teskturer i : Teksturer.

Vi trenger kode for å laste inn den grafikken vi skal bruke som tekstur og forberede den for OpenGL Dette er implementert i klassen TextureReader nedefor. Denne klassen er en modifisert versjon av klassen som brukes i NeHe's [1] tekstureksempler.

Bezierflaten er implementert i klassen oneBezier nedenfor og vi bruker stdMaterial klassen fra Noen materialer

Programmet er musedrevet har en zoomkontroll, alt implementert i klassen Tex1.java.

TextureReader

Dette er en forenklet versjon av klassen som brukes i NeHe [1] . Du kan gå til koders [2] , og søke med TextureReader

_TextureReader.java
package tex2;
/**
 *
 * @author bs
 */
import com.sun.opengl.util.BufferUtil;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.PixelGrabber;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
/**
 * Image loading class that converts BufferedImages into a data
 * structure that can be easily passed to OpenGL.
 * @author Pepijn Van Eeckhoudt
 *
 * Modified by bs: simplified: no .bmp load, no resource access
 * Search in: www.koders.com/? for original
 */
public class TextureReader {
  public static Texture readTexture(String filename)
      throws IOException {
    return readTexture(filename, false);
  }
  public static Texture readTexture(String filename, 
                   boolean storeAlphaChannel)
      throws IOException {
    BufferedImage bufferedImage;
    bufferedImage=ImageIO.read(new FileInputStream(filename));
    return readPixels(bufferedImage, storeAlphaChannel);
  }

  private static Texture readPixels(BufferedImage img,
                   boolean storeAlphaChannel) {
    int[] packedPixels = new int[img.getWidth() * img.getHeight()];
    PixelGrabber pixelgrabber =
        new PixelGrabber(img, 0, 0,
                 img.getWidth(), img.getHeight(),
                 packedPixels, 0, img.getWidth());
    try {
      pixelgrabber.grabPixels();
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new RuntimeException();
    }
    int bytesPerPixel = storeAlphaChannel ? 4 : 3;
    ByteBuffer unpackedPixels =
        BufferUtil.newByteBuffer(packedPixels.length * bytesPerPixel);
    for (int row = img.getHeight() - 1; row >= 0; row--) {
      for (int col = 0; col < img.getWidth(); col++) {
        int packedPixel = packedPixels[row * img.getWidth() + col];
        unpackedPixels.put((byte) ((packedPixel >> 16) & 0xFF));
        unpackedPixels.put((byte) ((packedPixel >> 8) & 0xFF));
        unpackedPixels.put((byte) ((packedPixel >> 0) & 0xFF));
        if (storeAlphaChannel) {
          unpackedPixels.put((byte) ((packedPixel >> 24) & 0xFF));
        }
      }
    }
    unpackedPixels.flip();
    return new Texture(unpackedPixels, img.getWidth(), img.getHeight());
  }
  public static class Texture {
    private ByteBuffer pixels;
    private int width;
    private int height;
    public Texture(ByteBuffer pixels, int width, int height) {
      this.height = height;
      this.pixels = pixels;
      this.width = width;
    }
    public int getHeight() {return height;}
    public ByteBuffer getPixels() {return pixels;}
    public int getWidth() {return width;}
  }
}

oneBezier

Vi laster to teksturer. Bare den siste brukes ( du kan lett endre koden for å bruke den andre)

  TextureReader.Texture bs_texture=null;
  TextureReader.Texture spider_texture=null;
	
	...
	
	try {
			bs_texture = TextureReader.readTexture("images/bs-1.png");
			spider_texture = TextureReader.readTexture("images/spiderman.jpg");
		} 
	catch (IOException ex) {
			System.out.println(ex.getMessage());
		}	

Kontrollpunktene for bezierflaten er slik:

  float ctrlpoints[];
	
	...
	
	ctrlpoints= new float[]// [v][u][xyz] [4][4][3]
	{

		-1.5f,-1.5f,0.0f, -0.5f,-1.5f,0.0f,
		0.5f,-1.5f,0.0f, 1.5f,-1.5f,0.0f
	 ,
		-1.5f,-0.5f,0.0f, -0.5f,-0.5f,0.0f,
		0.5f,-0.5f,0.0f, 1.5f,-0.5f,0.0f
	 ,
		-1.5f,0.5f,0.0f, -0.5f,0.5f,0.0f,
		0.5f,0.5f, 0.0f, 1.5f,0.5f,0.0f
	 ,
		-1.5f,1.5f,0.0f, -0.5f,1.5f,0.0f,
	  0.5f,1.5f,0.0f,  1.5f,1.5f,0.0f
	};	

and the 4 center controlpoints may be offset to "stretch" the surface

  private void offsetControls(float offset)
  {
   // adjust z-values of the 4 "center" points
   ctrlpoints[18-1]= ctrlpoints[21-1]=
   ctrlpoints[30-1]= ctrlpoints[33-1]=offset;
  }

Flaten legges ut slik (uten tekstur):

public void drawMe(GL gl,float offset,
          boolean showGrid,boolean showCtrls,boolean showTexture)
{
  offsetControls(offset);
  if(showCtrls)
    drawControls(gl);    
  if(showTexture && bs_texture!=null)
  {
    textureMe(gl,spider_texture);
    //textureMe(gl,bs_texture);
  }
  else
  {
    stdMaterials.setMaterial(gl, stdMaterials.MAT_RED_PLASTIC, GL.GL_FRONT);
    stdMaterials.setMaterial(gl, stdMaterials.MAT_GREEN_PLASTIC, GL.GL_BACK);
    gl.glMap2f(GL.GL_MAP2_VERTEX_3,0.0f,1.0f,3,4,0.0f,1.0f,12,4,ctrlpoints,0);
    gl.glEnable(GL.GL_MAP2_VERTEX_3);
    gl.glEnable(GL.GL_AUTO_NORMAL);
    gl.glEnable(GL.GL_NORMALIZE);
    gl.glMapGrid2f(20,0.0f,1.0f,20,0.0f, 1.0f);
    gl.glFrontFace(GL.GL_CW);
    if(showGrid)
      gl.glEvalMesh2(GL.GL_LINE, 0, 20, 0, 20);
    else
      gl.glEvalMesh2(GL.GL_FILL, 0, 20, 0, 20);
     gl.glFrontFace(GL.GL_CCW);
  }
 }

Med tekstur:

private void textureMe(GL gl,TextureReader.Texture tex)
 {
  gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV,GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL.GL_DECAL);
  gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D,GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL.GL_NEAREST);
  gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D,GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL.GL_NEAREST);
  gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D,GL.GL_TEXTURE_WRAP_S,GL.GL_REPEAT);
  gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D,GL.GL_TEXTURE_WRAP_T,GL.GL_REPEAT);
  gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
  gl.glEnable(GL.GL_MAP2_VERTEX_3);
  gl.glEnable(GL.GL_MAP2_TEXTURE_COORD_1);
  gl.glEnable(GL.GL_MAP2_TEXTURE_COORD_2);
  gl.glTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D,0,3,
        tex.getWidth(),
        tex.getHeight(),
        0,GL.GL_RGB,GL.GL_UNSIGNED_BYTE,
        tex.getPixels());
  // map geometri
  gl.glMap2f(GL.GL_MAP2_VERTEX_3,
      0.0f,1.0f,3,4,0.0f,1.0f,12,4,
      ctrlpoints,0);
  // map bs_texture
  float txpts[]=new float[]{0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
          0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};    
  gl.glMap2f(GL.GL_MAP2_TEXTURE_COORD_2,0,1,2,2,0,1,4,2,
      txpts,0);
  gl.glMapGrid2f(20,0.0f,1.0f,20,0.0f, 1.0f);
  gl.glEvalMesh2(GL.GL_FILL, 0, 20, 0, 20);
 }

Kontrollpunktene:

private void drawControls(GL gl)
 {
  // assuming they are offset correctly
   stdMaterials.setMaterial(gl, 
               stdMaterials.MAT_BLACK_PLASTIC,
               GL.GL_FRONT_AND_BACK);
  // ctrlpoints[4][4][3]
  int u,v;
  for(u=0;u<4;u++)
  {
    gl.glBegin(GL.GL_LINE_STRIP);
    for(v=0;v<4;v++)
    {
      gl.glVertex3f( ctrlpoints[v*12+u*3+0],
              ctrlpoints[v*12+u*3+1],
              ctrlpoints[v*12+u*3+2]);
    }
    gl.glEnd();
  }
  for(v=0;v<4;v++)
  {
    gl.glBegin(GL.GL_LINE_STRIP);
    for(u=0;u<4;u++)
    {
      gl.glVertex3f( ctrlpoints[v*12+u*3+0],
              ctrlpoints[v*12+u*3+1],
              ctrlpoints[v*12+u*3+2]);
    }
    gl.glEnd();
  }    
}
Referanser
 1. Latest 'NEHE' NewsNEHE, NeonHelium ProductionsOpenGL-tutorials.nehe.gamedev.net/14-03-2009
 1. KodersA site with a lot of searchable code exampleswww.koders.com/?14-05-2009
 • Programmet(JOGL/Netbeans): https://svn.hiof.no/svn/psource/JOGL/tex2
Vedlikehold
Mai 2010, Børre Stenseth
(Velkommen) Å tegne:>Bezier med tekstur (Bordlampe)