Børre Stenseth
Gamle eksamener > V 1998

Eksamen mai 1998

Eksamen Grafisk databehandling 19. mai 1998, kl 0900 - 1300.

Alle skrevne og trykte hjelpemidler tillatt.

Dersom du finner noe uklart i oppgaveteksten så gjør dine egne forutsetninger og redegjør for disse.

skru1x

Det forutsettes programmering av OpenGL i MS Visual C++. All den nødvendige koden skal kunne plasseres i xxView-klassen. Konsentrer deg om den koden det eksplisitt spørres etter. All annen kode som skal til for å få OpenGL til å fungere i VC++ er irrelevant for besvarelsen.


I oppgaven kan du forutsette følgende:

  #define PI  3.14159265359f
  #define TURNS_PR_UNITLENGTH 2.0f
  

Oppgave 1a

Skriv en funksjon:

void DrawBolt(float R,float r,float Len,float len)

som tegner en bolt som står i xy-planet med hodet i retning av z-aksen. Hodet
skal ha 6 kanter og selve bolten skal være gjenget. Det er ikke nødvendig å lage opphøyde gjenger, men gjengene skal markeres på bolten.

R: ytre radius på boltens hode
r: radius på selve bolten
Len: lengden på selve bolten
len: høyden på boltens hode

boltx

Oppgave 1b

Forklar så detaljert som mulig med skisser og ord hvordan du vil lage funksjonen:

void DrawNut(float R,float r, float len)

som skal tegne en mutter som ligger på xy-planet. Det vil styrke besvarelsen dersom du kan skrive programkode, men en god forklaring er tilstrekkelig.


R: ytre radius på mutteren
r: radius på hullet i mutteren
len: høyden på mutteren

mutterx

Oppgave 1c

Gitt de to funksjonene:

void DrawBolt(float R,float r,float Len,float len)
void DrawNut(float R,float r,float len)

Skriv og forklar den nødvendige koden for en animasjon av mutteren som skrur seg på bolten, eller omvendt.

Oppgave 2

For hvert av begrepene nedenfor skal du:

  • Forklare betydningen av begrepet
  • Beskrive hvordan de er tilgjengelige i OpenGL
  • Gi et eksempel på relevant anvendelse

Ta for deg ett av begrepene og forklar hvordan du tenker deg implementasjonen.

Culling
Antialiasing
Fog
Mipmaps
Gouraudshading

Du trenger ikke skrive programkode i denne oppgaven dersom du ikke selv synes det forenkler forklaringen.

Forslag til løsning

Et program som dekker det meste er: solution.zip

Skrevet om til JOGL/NetBeans: https://svn.hiof.no/svn/psource/JOGL/bolt

(Velkommen) Gamle eksamener>V 1998 (H 1998)