Børre Stenseth
Gamle eksamener > V 1999

Eksamen mai 1999

11. mai 1999, kl 0900 - 1300

Alle skrevne og trykte hjelpemidler tillatt.

Dersom du finner noe uklart i oppgaveteksten så gjør dine egne forutsetninger og redegjør for disse.

Programskissene i besvarelsene nedenfor er skrevet i VC++.
Oppgave 2 er helt uavhengig av verktøy.

snapshot

Merk: I noen av de deloppgavene der det spørres etter programkode vil det være naturlig og fornuftig og plassere koden i forskjellige funksjoner. Det er ikke nødvendig å skrive all kode i alle funksjoner, og det er lov å forutsette at sensor kjenner de "standard-navnene" som er anvendt på funksjoner i tidligere programmeringsarbeid i kurset.

Det spiller ingen rolle om du skriver for C/Glut, VC++/MFC eller Java/Magician.


Oppgave 1 (70%)

Utgangspunktet er en enkel slalombakke. Bakken er satt opp med en rad vertikale pinner som står på rett linje, altså ikke porter. Bakken skal kjøres ved å kjøre "sikk-sakk" mellom pinnene.

Bakken heller G grader, og det er N pinner.

Oppgave 1a

Skriv en funksjon som tegner slalombakken.

Oppgave 1b

Betrakteren skal ved hjelp av musebevegelser kunne velge og se bakken fra et hvilket som helst synspunkt. Skriv og forklar de kodebitene som er nødvendig for å få til dette.

Oppgave 1c

Vi skal ha en slalomkjører i bakken. For enkelhets skyld bruker vi en kule til å representere slalomkjøreren.

Skriv de kodebitene som animerer slalomkjøreren ned bakken. (En sinus funksjon er et akseptabelt bevegelsesmønster).

Oppgave 1d

Vi ønsker å se bakken fra kjørerens synspunkt under animasjonen. Forklar hvordan du kan få til dette og skriv de nødvendige kodebitene.

Oppgave 1e

Det skal kunne være tåke i bakken. Forklar hvordan du kan implementere dette slik at effekten er tilstede uansett synspunkt, inklusive slalomkjørerens. Du kan godt skrive programkode dersom du synes det er en grei måte å forklare på, men du trenger ikke gjøre det.

Oppgave 2 (30%)

Forklar følgende begreper, redegjør for mulig anvendelse og effekt og angi hvordan de eventuelt er tilgjengelige fra OpenGL:

  • Culling
  • Tesselation
  • Gouraud-shading
  • Phong-shading
  • Painters algoritme

Forslag til løsning

Et program som dekker det meste er: solution.zip

(Velkommen) Gamle eksamener>V 1999 (V 2001)