Børre Stenseth
Oversikt > Bidragsytere

Bidragsytere

En rekke moduler er laget av studenter som har fulgt kurs i grafisk databehandling ved Høgskolen i Østfold:
Aleksander Lygren Toppe
Partikler
Christer Edvartsen
Labyrint
Eirin Østvold Blæstrud
Monster
Filip Hammerstad
Fysikk
Fredrik Danielsen
Terreng
Høydekart
Vann
Himmel
Tekstur
Displaylister
Bilder
Hanne Moen
Flaske
Håkon Horpestad
Fisk
Jon Roar Odden
Fraktal terreng
Kenneth Stigen
Bildebok
Kristian Lunde
Glatting
Kristian Pettersen
Bumpmapping
Lars Magnusson
Skeletal animation
Linda Cecilie Kjeldsen
Blekksprut
Marte Horne
Tennis
Mats Lindh
(V)C
Marching Cubes
Morten Haraldsen
Robot
Oddbjørn Kvalsund
Vannflate
Rune Wilhelm Dragsnes
Invers pendel
Sven Nilsen
Shape blending
GDI
Therese Røsholdt
Blending
Øivind Liland
Slagskygge
(Velkommen) Oversikt>Bidragsytere (Referanser)