Børre Stenseth
Oversikt > Referanser

Referanser

Jeg har trukket på den store mengden stoff og informasjon som finnes i vanlig litteratur og på Internettet. Spesielle løsninger eller algoritmer som ikke er direkte avledbare av instruksjoner, eksempler og manualer som følger de verktøyene som er brukt, er etter beste evne referert der de brukes.

Nedenfor finner du en oversikt over de eksterne referansene som er gitt på dette vevstedet.

(Velkommen) Oversikt>Referanser (Referanser)