Shapeblending
Sven Nilsen / Student 2006
Forklaring av>Shape blending

Shape blending

Hva
blending
Blending av former

Shape Blending eller formblanding er en teknikk som brukes ofte i animering for å gjøre det enklere å animere talebevegelser eller ansiktsuttrykk. Det finnes flere nivåer man kan bruke Shape Blending på. Man kan blande direkte punkter som beskriver hvordan polygoner er bygd opp, eller man kan f.eks. blande punkter som beskriver bezierkurver.

I denne modulen viser jeg hvordan man kan blande punkter som beskriver polygoner. Algoritmen for å blande punktene har jeg laget selv. Den kan enkelt utvides til andre formål, f.eks. blande farger (x, y, z erstattes med r, g, b).

Teori

Shape blending er en teknikk for å kombinere flere former til en ny form. En form fungerer som en slags standardflate, mens de andre formene "påvirker" standardflaten. Man bruker en faktor mellom 0 og 1 for å fortelle hvor stor "påvirkningen" skal være.
Dersom flere former har påvirkningsfaktor 1, vil resultatet bli et gjennomsnitt av formene. For at algoritmen skal fungere må det være like mange punkter i alle formene.

Alle punkter i flater man skal blande mellom beskrives i forhold til standardflaten. Hvis x er en blandingsfaktor, og y er verdien man vil blande mellom, så kan man bruke følgende funksjon (laget av Sven Nilsen):
Ut = (x1*y1+x2*y2+x3*y3+...xn*yn)/(x1+x2+x3+...xn)

For å bruke funksjonen på punkter må man først trekke ifra koordinatet til det tilsvarende punktet i standardflaten. Når det nye relative punktet er beregnet, må man legge til punktet i standardflaten, og dermed får vi ut det blandede punktet.

blend-illustration

Dersom summen av blandingsfaktorene er lik 0, vil algoritmen kræsje. En måte å løse dette på, er å bruke origo dersom summen av blandingsfaktorene er mindre enn f.eks. 0.01. Dette kan forårsake at punktene "hopper" litt.

I klassen Blending, som følger med kildekoden til dette prosjektet, er problemet med deling på 0 løst ved å bruke forholdet mellom ny sum og gammel sum av vekter, der summen av vektene alltid er 1 eller større. Dette sikrer at blendingen alltid er jevn.

float oldSumFactors = 1;
float newSumFactors = 0;
float blendFactor = 0;
float[][] sh = null;
for (int i = 0; i < numShapes; i++)
{
  sh = stateVertices[i];
  blendFactor = blendFactors[i];
  newSumFactors = Math.Max(1, sumFactors + blendFactor);
  // Blend points.
  for (int j = 0; j < numVertices; j++ )
   ps[j] = new float[]{
     (ps[j][0] * (oldSumFactors / newSumFactors)) + (sh[j][0] - baseVertices[j][0]) * blendFactor,
     (ps[j][1] * (oldSumFactors / newSumFactors)) + (sh[j][1] - baseVertices[j][1]) * blendFactor,
     (ps[j][2] * (oldSumFactors / newSumFactors)) + (sh[j][2] - baseVertices[j][2]) * blendFactor
   };
   sumFactors += blendFactor;
   oldSumFactors = Math.Max(1, sumFactors);
}
for (int j = 0; j < numVertices; j++)
  ps[j] = new float[]{
   baseVertices[j][0] + ps[j][0],
   baseVertices[j][1] + ps[j][1],
   baseVertices[j][2] + ps[j][2]};

Om eksempelprosjektet

Eksempelkoden er skrevet i C#, og som OpenGL wrapper har jeg brukt Tao. For å demonstrere Shape Blending, har jeg modellert et ansikt i 3D-programmet Maya. Så brukte jeg skjeletter i Maya til å lage forskjellige uttrykk.
maya

Etterpå eksporterte jeg uttrykkene til OBJ-format. Det finnes ikke noen standard OBJ-leser for Tao OpenGL, så jeg lagde min egen. I eksempelkoden heter klassen ObjReader, som leser et Mesh objekt fra en fil. Normalene blir ikke blandet i programeksempelet for å gi en slag "rynkeeffekt".

face-closed face-smile face-open face-blended
For å kunne stille på blandingsfaktorene, lagde jeg et eget lite oppsett for 2D kontroller i OpenGL. Kontrollene tegnes med GDI+ på Bitmap-objekter, og gjøres deretter om til teksturer i OpenGL. Jeg har valgt å lage et eget oppsett for kontroll-grensesnitt, slik at jeg kan bestemme design, farger og virkemåte i størst mulig grad. Med klassene for kontroll-grensesnittet, er det enkelt å legge til fancy 2D-grafikk oppå 3D-grafikken. F.eks. når brukeren holder musen over en knapp eller slidebar, endres fargen til en gjennomsiktig blå farge. For mer informasjon se GDI+ i OpenGL

Referanser
 1. Tao FrameworkSourceForge.netBindings to facilitate cross-platform development utilizing the .NET platformsourceforge.net/projects/taoframework/14-03-2010
 1. Autodesk MayaAutodeskusa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=1357789714-04-2010

Modul

Sven Nilsen: GDI

Eksempelkode:

ShapeBlending.zip
Vedlikehold

Skrevet av student Sven Nilsen, mai 2006
Tilpassing av layout, mai 2006 B. Stenseth

(Velkommen) Forklaring av>Shape blending (GDI )