Børre Stenseth
Forklaring av > Modell til skjerm > 3D-Applet > Buckyball
En figur med 20 6-kanter og 12 5-kanter, kjent som "BuckyBall". Figuren er beskrevet mange steder i litteraturen, feks. hos Hill. (F.S. Hill: Computer Graphics using Open GL)
Buckyball er et kjent begrep for kjemikere og beskriver en ordning av 60 carbonatomer i hjørnene til figuren. Her som en del andre steder dukker det gyldne snitt opp i beskrivelsen av geometrien.
Du kan klikke med høyre museknapp for å endre framstillingen og dra med venstre museknapp for å endre hastigheten.

Kildekode

appleten: a3dbucky.java

... også kan man lure på hvordan de får sydd i den siste biten i fotballen.

Applet failed to run. No Java plug-in was found.
(Velkommen) Forklaring av>Modell til skjerm>3D-Applet>Buckyball (Logo)