Børre Stenseth
Forklaring av > Modell til skjerm > 3D-Applet > Boxrunner

Appleten er slik: a3dwalker.java

Applet failed to run. No Java plug-in was found.
(Velkommen) Forklaring av>Modell til skjerm>3D-Applet>Boxrunner (Movie)