Børre Stenseth
Forklaring av > Modell til skjerm > 3D-Applet > Movie
Applet failed to run. No Java plug-in was found.

Appleten ovenfor kombinerer 3D-roboten, theMan, med en scrolling av bilder. Appleten tar følgende parametre:

  • piccount value=2
  • picext value="jpg"
  • sleep value=20
  • imagepath value="images"

som betyr at den tar 2 bilder av typen jpg som ligger i folderen images. Appleten oppdaterer bildet hvert 20 millisekund.

Koden er slik: a3dmovie.java

(Velkommen) Forklaring av>Modell til skjerm>3D-Applet>Movie (Buckyball)