Børre Stenseth
Forklaring av > Modell til skjerm > 3D-Applet > Logo
Som du ser avslører denne uttegningen av HiØ's logo flere svakheter ved GOB. Vi ser at vi ikke får glattet overgangen mellom flater, vi får "flat shading". Dessuten ser vi at dybdesorteringen som ligger til grunn for Painters algoritme ikke er god nok.

Kildekode

appleten: a3dlogo.java

Hvorfor ikke forbedre den ?

Applet failed to run. No Java plug-in was found.
(Velkommen) Forklaring av>Modell til skjerm>3D-Applet>Logo (Planprojeksjoner)