Børre Stenseth
Forklaring av > Modell til skjerm > 3D-Applet > Falling
Applet failed to run. No Java plug-in was found.

En enkel demo av bruk av gob. Fallende klosser.

 void drawFallingBoxes()
 {
  // a demo with some falling boxes
  hb.setBackground(new Color(1.0f,1.0f,1.0f));
  // use default viewport and ortho, full applet

  // boxes are "falling" in the direction of pos y
  hb.translate(FALLWIDTH/2.0f+3.0f,0.0f,0.0f);
  for(int ix=0;ix< BOX_COUNT;ix++)
  {
   boxpos[ix]+=FALLSTEP;
   if(boxpos[ix] > FALLHEIGHT)
   boxpos[ix]-=FALLHEIGHT;

   hb.pushMatrix();
   hb.translate(0.0f,boxpos[ix],0.0f);
   if(ix%2==0)
    hb.rotateZ(vz);
   else
    hb.rotateZ(-2*vz);
   if(ix%3==0)
    hb.rotateX(vx);
   else
    hb.rotateX(-vx);
   if(ix%2==0)
    hb.rotateY(2*vy);
   else
    hb.rotateY(vy);

   hb.setColor(boxcolor[ix]);
   hb.drawBox(BOX_SIDE,BOX_SIDE,BOX_SIDE,gob.FILL);
   hb.popMatrix();
 }

Rotasjonsvinklene vx,vy,vz blir oppdatert i appletens Run-metode.

Du kan stoppe appleten med høyre klikk og justere rotasjonen med venstre-drag.

Full source: a3dfalling.java

(Velkommen) Forklaring av>Modell til skjerm>3D-Applet>Falling (Boxrunner)