Børre Stenseth
Velkommen > Moduler

Moduler

Modulene er materiale som er ment å være til hjelp i din problemløsning. De er sortert slik:

 • Utviklingsverktøy beskriver hvordan en del aktuelle utviklingsomgivelser kan settes opp og brukes.
 • Forklaring av en del sentrale fenomener i grafisk databehandling. Disse forklaringene er alternativer til det du finner i lærebøker i emnet. Alternativene er laget for å knytte forklaringene til programmering. Det er laget demonstrasjonsprogrammer til de fleste temaene.
 • Å tegne er eksempler på praktisk programmering av en del scener som er valgt ut for å ha en viss generell verdi. Modulene gir en forklaring av løsningsstrategien.
 • Matematikk er noen utvalgte emner som er forklart rimelig rett fram og praktisk. Sidene er, der det er naturlig, knyttet til fenomener i grafisk databehandling og/eller OpenGL.
 • Algoritmer tar opp noen sentrale grafiske algoritmer. Foreløpig lite utbygd.
 • Gamle eksamener er eksamensoppgaver fra et kurs i grafisk databehandling ved avdelingen, fra den tid kurset hadde skriftlig eksamen.
 • FAQ er en samling av noen problemer av mer praktisk natur som dukker opp ganske ofte.

Tilgang til programkode

Det er fire aktuelle programmeringsspråk i dette materialet: C, C++, C# og Java. De fire språkene er såpass like at det i praksis ikke bør være noen problemer med å ta kode fra et språk til et annet. Det varierer hvilket språk som er brukt i eksemplene i de enkelte modulene.

Kodesitater blir fort lange og urimelig dominerende dersom de legges direkte inn på vevsidene. På den annen side er det tungvindt å kopiere ned og pakke ut hele prosjekter for å inspisere en kodedetalj. I dette materialet er det valgt et slags kompromiss der ikke-trivielle kodebiter gjøres tilgjenglig på en av fire måter:

 • Som popup-vinduer, f.eks slik: simplebox.c
 • Som tilgang til subversjon [1] repository, f.eks slik: https://svn.hiof.no/svn/psource/CsharpGrafikk/taoglutteapot
  Tortoise [2] er en grei subversion klient
 • Som zippede prosjekter, f.eks slik: buckytextur.zip
 • Som ekspanderbare sidefragmenter, f.eks slik:
  _draw.cs
 1. SubversionTigris.orgsubversion.tigris.org/14-03-2009
 1. Tortoise, subversion clientTigris.orgtortoisesvn.tigris.org/14-03-2009
(Velkommen) Velkommen>Moduler (Utviklingsverktøy)