GL4Java
Børre Stenseth
Utviklingsverktøy>Java>GL4Java

GL4Java

Hva
ball
En tidligere Javaversjon av OpenGL

GL4Java vedlikeholdes ikke. Det er en enkel sak å oversette GL4Java-programmer slik at de benytter JOGL i stedet.

Installasjon og kjøring

Installasjonsrutinene på GL4Javas vevsider er greie, og de gjentas ikke her. Husk å legge til classpath, enten ved å redigere i System/Environment eller ved SET CLASSPATH= - kommandoen.

Dersom du ikke er interessert i å tilpasse installasjonen slik at den skal handtere Applets i diverse nettlesere, så kan du installere enkelt for hånd på MSWindows. Det du må passe på er at:

 • Følgende filer er pakket ut og plassert på c:\GL4Java\binpkg:
  • gl4java.jar
  • png.jar.jar (handtering av png-grafikk)
  • gl4java-glffonts.jar
  • gl4java-glutfonts.jar
 • Følgende filer er plassert slik at de nås via PATH. Du kan editere PATH i systemet eller du kan gå for en enkel løsning og droppe dem i WINDOWS/system32 - katalogen sammen med alle andre dll'er:
  • GL4JavaGljMSJDirect.dll
  • GL4JavaJauGljJNI12.dll
  • GL4JavaJauGljJNI13.dll
  • GL4JavaJauGljJNI14.dll
  • GL4JavaJauGljJNI.dll

Anta at vi kjører Windows og har skrevet et program std, og plasserer oss i den katalogen std.java ligger. En bat-fil med følgende innhold vil kompilere og kjøre programmet:

SET CLASSPATH=c:\GL4Java\binpkg\gl4java.jar;.;
javac std.java
java std

Forutsatt at GL4Java er installert som angitt og at vi ikke bruker png-bilder eller fonter.

Alternativt kan du editere CLASSPATH i systemet.

Et enkelt eksempel

Vi tegner ut en gul kule på grå bakgrunn uten noen interaksjon:

_std.java

Programmet er bygd opp med en egen canvas-klasse avledet av GLCanvas

private class myGLCanvas extends GLCanvas

I denne klassen er det fire metoder som må redefineres:

 • preInit(). Denne kalles før myGLCanvas blir skapt.

 • init(). Kalles når programmet starter tar seg av engangs initiering, typisk lyssetting, glattemodus, bakgrunnsfarge.

 • display(). Tar seg av selve uttegningen av scenen.

 • reshape(...). Kalles når vinduet reskaleres.

Programmet over er et absolutt minimumsprogram. Det kreves flere detaljer for å skrive sikre programmer som tåler å flyttes til ukjente omgivelser. Du finner en rekke eksempler på mer robuste programmer i de demoprogrammene som er distribuert sammen med GL4Java.

Referanser
 1. OpenGL for JavaSourceForgesourceforge.net/projects/gl4java/14-09-2009
Vedlikehold

Revidert desember 2009, B Stenseth.

(Velkommen) Utviklingsverktøy>Java>GL4Java (C/GLUT)