Børre Stenseth
Utviklingsverktøy>OpenGL

OpenGL

Hva
ogl
Hva er det

OpenGL er:

  • er bibliotek for å programmere 2D og 3D grafikk.
  • er etablert som en slags industristandard og referansestandard.
  • er utviklet av Silicon Graphics. [1]
  • har en ganske lang forhistorie under andre navn, GL.
  • utvikles nå under kontroll av et: Architectural Review Board. [2] Her finnes også linker til beskrivelser, kurs og eksempler.

OpenGL utvikles stadig, med nye versjoner. Det er utviklet en rekke produkter bygget på OpenGL og det utvikles stadig biblioteker som støtter OpenGL-programmering.

OpenGL er utviklet og beskrevet som en plattformuavhengig pakke og kan kjøres på en rekke plattformer: MS-Windows NT/2000/95, MS-.Net, Linux, Unix, BeOs, NeXtStep, MacOS, OS/2.

Vi kan benytte OpenGL fra flere programmeringsspråk. Det finnes idag komplette språkbindinger for i hvert fall C, C++, C#,Fortran og Java.

OpenGL er et flatt bibliotek. Det er ikke objektorientert, og det har ikke noe standardisert eksport eller import av grafiske modeller. OpenGL omtales ofte som en tilstandsmaskin: Vi spesifiserer en masse detaljer som transformassjoner, øyepunkt, materialer osv. Når dette er gjort, tilstanden til biblioteket er etablert, sender vi tegningen vår til framstilling gjennom en pipeline der alle tilstandene påvirker resultatet.

gl

OpenGL har en kjerne som i programmeringsomgivelser angis som gl. Alle rutinene i denne kjernen begynner med gl, f.eks angir vi et punkt slik:

	glVertex3f(2.0f,3.0f,4.0f);

glu

Vi har ett sett med rutiner, glu-rutinene, som i prinsipp er bygget opp av gl-rutiner. glu-delen av biblioteket er laget for å forenkle programmeringen. F.eks. kan vi sette et øyepunkt (kamera) slik:

	gluLookAt(0.0f,0.0f,0.0f,10.0f,10.0f,10.0f,1.0f,0.0f,0.0f);

glut

glu må ikke forveksles med glut. glut er et bibliotek som er laget for at vi enkelt skal kunne sette opp en tegneomgivelse på skjermen på de vanligste omgivelsene (MS Windows, Linux, Unix). glut er et minimalsitisk vindussystem og en enkel mekanisme for begivenhetsprogrammering (klikk osv).

Referanser
  1. OpenGL hos Silicon GraphicsSilicon Graphics Internationalwww.sgi.com/products/software/opengl/14-03-2009
  1. OpenGL, Architecture Review BoardControl of the development of OpenGLwww.opengl.org/about/arb/14-03-2009
  1. OpenGL TutorialsLighthouse3d.comwww.lighthouse3d.com/opengl/tutorials.shtml14-09-2011
  1. Latest 'NEHE' NewsNEHE, NeonHelium ProductionsOpenGL-tutorials.nehe.gamedev.net/14-03-2009
  1. GLUT - OpenGL Utility ToolkitOpenGl.orgwww.opengl.org/resources/libraries/glut.html14-03-2009
Vedlikehold

B. Stenseth, mai 2006

(Velkommen) Utviklingsverktøy>OpenGL (Java)