logo
Modi operandi

Perspektiver på kriminallitteratur

ISBN:82-7825-125-8

redigert av Eva Lambertsson Björk, Karen Patrick Knutsen og Elin Nesje Vestli

Et problem for lidenskapelige krimlesere er at vi leser fortere enn forfatterne skriver. Og ventetida på neste Minette Walters eller Henning Mankell kan ofte bli lang. I mellomtida kan vi naturligvis lese Sjöwall & Wahlöö på nytt eller repetere Chandler og Christie, men vi kan også med fordel våge oss ut i ukjent terreng og oppdage nye forfattere. På den måten har mang en krimleser funnet flere lik i biblioteket. Men det er også en annen strategi som kan fungere godt: nemlig å skrive om krim. Slik kan man uten problemer fylle tomrommet fram til neste Karin Fossum. Vi valgte den siste strategien, og gjennom arbeidet med denne boka har vi ikke bare lest hyllemeter på hyllemeter med krim med den aller beste samvittighet, men vi har også kunnet fastslå at vi er langt fra alene med våre morbide lektyreinteresser. Den overveldende responsen fra bidragsytere i inn- og utland tyder på at det er mange som er enige med Bertolt Brecht i at gode kriminalromaner er en forutsetning for kreativt litterært arbeid.

Modi operandi presenterer ulike perspektiver på kriminallitteratur. Fokus er på sjangerens mangfold, både med hensyn til geografisk spredning, til språk og til tekstutvalg. Samlingen inneholder primært artikler om klassiske og moderne krimforfattere, men inneholder også tekster som vanligvis ikke hører inn under den kriminelle kanon. Lest med kriminelle briller, resulterer dette i en ny tilnærming til tekstene.

Hvordan kriminallitteraturen reflekterer den moderne litterære utvikling er temaet for bokas første del: A is for Avantgarde. C is for Classic samler artikler som behandler forfattere og tekster som ikke hører med til den kanoniserte kriminallitteratur. Den tredje bolken setter fokus på kriminallitteraturens udiskutable protagonist: D is for Detective. I F is for Feminism betraktes kriminallitteratur med en feministisk lupe. Sjangerbegrepet drøftes i G is for Genre. S is for Scene of the Crime er viet til krim hvor åstedet spiller en sentral rolle; her behandles krim fra Russland til USA, fra Skandinavia til Mellom-Europa. Bidragene er skrevet på norsk, engelsk, fransk og tysk. W is for the Writing on the Wall utgjør samlingens epilog.

De tjuefire bidragene er skrevet på norsk, engelsk, fransk og tysk.


silhuett
9. Februar, 2004