Geometri : Areal: Trekant
Marihøne 2

Geometri
Areal: Trekant


Ordbok

Hva er areal ?

Trekantens areal

For å forstå trekantens areal, er det viktig å forstå rektangelets areal. Er du usikker, bør du først gå til kapittelet Areal av rektangel.

Se på et eksempel

Marihøne 3

Formel for areal av trekant

Arealet av en trekant er halvparten av arealet til en firkant med samme grunnlinje og høyde:

formel1

Bruker vi bare A for arealet, g for grunnlinjen og h for høyden, kan vi lage en formel for arealet av en trekant:

formel1

Slik fører du

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Areal: Trekant