Geometri : Vinkel
Marihøne 2

Geometri
Vinkel


Ordbok
vinkel1
  • En vinkel formes av to rette linjer som skjærer hverandre.
  • De to linjene kalles vinkelbein.
  • Linjene møtes i toppunktet.

Vinkelens størrelse

vinkel2
Vinkelens mål forteller hvor mye vinkelbeina spriker. Vinkelens størrelse måles i grader (º).

Tegne og konstruere

Vinkel Når du bruker gradskive for å lage en vinkel, sier vi at du tegner vinkelen. Hvis du bruker passer for å lage vinkler, sier vi at du konstruerer vinkelen. Alle vinkler kan tegnes, men bare noen få kan konstrueres.

Noen vinkeltyper

rett En vinkel på 90º kalles rett vinkel.
spiss En vinkel mindre enn 90º kalles spiss vinkel.
stump En vinkel større enn 90º kalles stump vinkel.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Vinkel