Geometri : Kvadrat
Marihøne 1

Geometri
Kvadrat


Ordbok

Hva er et kvadrat?

Kvadrat kvadrat
Kvadratet er en firkant der alle sider er like lange og alle hjørnene er rette vinkler. Når en firkant er et kvadrat, er den også et rektangel.

Etter som alle sidekantene er like lange, er det bare nødvendig å kjenne ett mål på kvadratet; kvadratets side.

Hvilke figurer er kvadrater? Bestem deg for svaret og klikk så i tegningen for å se om du har rett.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Kvadrat