Geometri : Omkrets av sirkel
Marihøne 3

Geometri
Omkrets av sirkel


Ordbok

Hva er omkretsen av en sirkel?

Omkrets av sirkel sirkel
Omkretsen av en sirkel er lengden av én runde langs sirkellinja. Sirkellinja er krum, men også krumme linjer har en lengde!

Slik måler du omkretsen

Skal du måle omkretsen av en sirkel, kan du bruke én av disse metodene:

Metode A
Metode B
Metode C

Marihøne 4

Slik regner du ut omkretsen

Omkretsen er alltid litt mer enn tre ganger så lang som diameteren. Det tallet vi må multiplisere diameteren med er 3,14. Dette tallet kalles pi (π).
omkrets=3,14 · diameter.

Bruker vi bare O for omkretsen og d for diameteren, kan vi lage en formel for omkretsen av en sirkel
O = π · d.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Omkrets av sirkel