Geometri : Punkt
Marihøne 2

Geometri
Punkt


Ordbok

Å tegne et punkt

punkt Når vi skal tegne et punkt, tegner vi et kryss. Punktet ligger da akkurat der linjene krysser hverandre.

Navn på punktet

Har vi markert flere punkter i en tegning, må vi sette navn på dem. Det er vanlig å bruke en bokstav som navn på et punkt, f. eks P eller A.

Punkt Et punkt på en flate er en nøyaktig markering av et sted på flaten.

Marihøne 3

Punkter i et koordinatsystem

Har vi et koordinatsystem, kan vi bestemme et punkt ved å oppgi punktets koordinater. Første koordinat forteller hvor linja fra punktet treffer førsteaksen. Andre koordinat forteller hvor linja fra punktet treffer andreaksen.

De to koordinatene danner et tallpar. Vi skriver tallparet slik: ( 5, 3 )

og kan da snakke om punktet (5,3).

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Punkt