Geometri : Parallelle linjer
Marihøne 4

Geometri
Parallelle linjer


Ordbok
parallel
Parallelle linjer To rette linjer er parallelle hvis de er like langt fra hverandre alle steder langs linjene. Det betyr altså at linjene verken nærmer seg hverandre eller fjerner seg fra hverandre. Og de krysses aldri.

Vi har et eget tegn som forteller at to linjer er parallelle. Er m og n to parallelle linjer, kan vi skrive dette slik: m || n

abcdef De to lengste sidene i et rektangel er parallelle. Og det er de to korteste også. Skriv ned alle parallelle linjestykker i denne figuren.

Se deg rundt i rommet og finn parallelle linjer.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Parallelle linjer