Geometri : Terning og volum
Marihøne 3

Geometri
Terning og volum


Ordbok
kube1 Terningen er et prisme der bunn-, topp- og sideflatene alle er like store kvadrater. Kvadratenes side blir også terningens side. Et annet navn for terning er kube.

Å tegne terninger

kube2 Denne terningen er tegnet litt annerledes en terningen over; den er tegnet med perspektiv. Slike tegninger ser litt finere ut- de gir inntrykk av dybde. Likevel skal du tegne terningen slik den første er tegnet når du skal arbeide med terninger i matematikk. Terningen tegner du slik som du tegner prismer. Klikk her for å lære å tegne prismer og terninger.

Volum

Terning og volum volum Når vi skal måle hvor mye "plass" et romlegeme tar - volumet - bruker vi en terning til å sammenlikne med. Denne terningen har side 1m. Volumet av denne standardterningen er 1 m3. Vi kan også måle med en terning som har side 1 cm. Da måler vi volumet i cm3.

Areal: m2 (kvadratmeter)

Volum: m3 (kubikkmeter)

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Terning og volum