Geometri : Symmetri
Marihøne 2

Geometri
Symmetri


Ordbok
butterf1
Naturen er full av eksempler på symmetri. Sommerfuglen på tegningen er speilsymmetrisk - den kan deles i to halvdeler som er speilbilder av hverandre. Delelinja kalles symmetriaksen.
butterf2
Når sommerfuglen slår sammen vingene, vil vingene nøyaktig dekke hverandre. Når du har en speilsymmetrisk tegning på papiret og bretter papiret langs symmetriaksen, vil de to halvdelene falle sammen. Bruk dette som en sjekk på om du har speilsymmetri.

Symmetri er viktig i naturen. Kan du finne andre eksempler på naturens symmetri?

Symmetri er også viktig i geometri. Mange av de geometriske figurene du har lært om har én eller flere symmetriakser.

symrekt Rektangelet har to symmetriakser.
symtrek1 En likesidet trekant har tre symmetriakser.
Hvor mange symmetriakser har
kvadratet?
Hvor mange symmetriakser har en
likebeint trekant?
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Symmetri