Marihøne 4

Geometri
Pi


Ordbok
pi Pi er en matematisk konstant - et tall som går igjen så ofte i matematikken at det har fått sitt eget navn.

Navnet Pi kommer fra bokstaven π (uttales pi) i det greske alfabetet. Pi angir forholdet mellom lengden av sirkelens omkrets og sirkelens diameter. Omkretsen er pi ganger så lang som diameteren!

sykkel1 Finn selv størrelsen på π.

Pi er et merkelig tall. Det kan ikke skrives helt nøyaktig, for det er alltid mulig å finne flere desimaler. Rundt 1960 hadde man tatt i bruk datamaskiner for å finne desimalene i Pi. Maskinene klarte da å regne ut ca 100 000 desimaler. I dag er det maskiner som har funnet de første 480 000 000 desimalene!

  • Til hoderegning og overslag kan du bruke π =3
  • Vanligvis bruker vi π=3,14
  • Skal du være svært nøyaktig, holder det nok med π=3,14159
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Pi