Geometri : Linje
Marihøne 2

Geometri
Linje


Ordbok
klikk på figuren

Rette linjer

Linje
  • Med ordet linje mener vi vanligvis en rett linje med et startpunkt og et endepunkt. Det helt riktige navnet på dette er et rett linjestykke.
  • En rett linje følger korteste vei mellom to punkter.
  • Et linjestykke har en lengde.
  • Men linjen har ingen bredde.

Andre linjer

En linje som bare har et startpunkt og strekker seg uendelig langt den andre veien, kalles en stråle. Linjer kan også være uten start- og endepunkter, og de kan være krumme. Du finner mere om krumme linjer i neste kapittel.

Navn på linjer

linje2 Linjer kan navnes på to måter:
  • Dersom endepunktene har navn, kan vi bruke disse. På figuren ser du linja AB.
  • Vi kan gi linja en liten bokstav som navn. På figuren ser du linja m som krysser linja n.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Linje