Geometri : Trekant
Marihøne 1

Geometri
Trekant


Ordbok
Trekanten
trekant1
Trekant Trekanten har tre sidekanter og tre hjørner. Sidene kan ha ulik lengde og hjørnene kan være vinkler av ulik størrelse.
Grunnlinje
trekant2
Vi velger ofte å kalle en av trekantens sider for grunnlinja. Du kan velge hvilken side som skal være grunnlinje. Men når trekanten tegnes med en vannrett side, er det ofte denne vannrette siden som kalles grunnlinja.
Høyde
hoeyder
Trekantens høyde er avstanden mellom grunnlinja og det hjørnet som ikke ligger på grunnlinja. Høyden tegner vi ved å trekke normalen fra dette hjørnet og ned på grunnlinja.
Hvilke figurer er trekanter? Bestem deg for svaret og klikk så i tegningen for å se om du har rett.

Marihøne 3

Summen av vinklene i en trekant.
Navn på trekanter.
Rettvinklet trekant.
Likesidet trekant.
Likebeint trekant.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Trekant