Geometri : Kurve
Marihøne 2

Geometri
Kurve


Ordbok
kurve1
Kurve En kurve er en linje som ikke trenger å være rett. Vi kaller også kurver for krumme linjer.

Lukket kurve

kurve2

Når kurven "biter seg selv i halen", sier vi at kurven er lukket. En lukket kurve har en innside og en utside.

Åpen kurve

kurve3

Når kurven har et startpunkt og endepunkt som ikke faller sammen, er kurven åpen.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Kurve