Geometri : Normal
Marihøne 4

Geometri
Normal


Ordbok

normal

En normal er en linje som krysser en annen linje og danner en rett vinkel med denne. Vi sier at de to linjene står normalt på hverandre.

Å tegne en normal

Du kan tegne en normal til en linje ved å bruke gradskive eller vinkelhake.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Normal