Geometri : Sirkel
Marihøne 1

Geometri
Sirkel


Ordbok
sirkler Disse figurene kalles sirkler. En sirkel tegner du lettest med et tegneredskap som heter passer.

Marihøne 3

Sirkel sirkel Sentrum er sirkelens midtpunkt - der du setter passerspissen når du tegner en sirkel. Radius er en linje fra sentrum og ut til sirkellinja. Radien er like lang uansett hvor på sirkelen du tegner den! Diameter er en linje gjennom sentrum som deler sirkelen i to like store halvsirkler. Diameteren er alltid dobbelt så lang som radien.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Sirkel