Geometri : Areal: Rektangel
Marihøne 1

Geometri
Areal: Rektangel


Ordbok

Hva er areal ?

Arealet er et mål for hvor stor flate en figur dekker. Vi måler ved å sammenlikne med en "måle-flate".

Måler vi sidene i meter, er måle-flaten et kvadrat med sider 1 meter.
Måler vi sidene i cm, er måle-flaten et kvadrat med sider 1 centimeter.

m2cm2

Her kan du se et eksempel på måling av en flate.

Areal: Rektangel For et rektangel finner vi arealet ved å undersøke hvor mange måle-flater som kan plasseres på rektangelet.

Marihøne 3

Formel for rektangelets areal

Av eksempelet ovenfor ser vi at vi får arealet ved å multiplisere rektangelets lengde og bredde:
areal = lengde · bredde

Bruker vi bare A for arealet, l for lengden og b for bredden, kan vi lage en formel for arealet av et rektangel:
A = l · b

Slik fører du

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Areal: Rektangel