Geometri : Areal: Kvadrat
Marihøne 1

Geometri
Areal: Kvadrat


Ordbok

Hva er areal ?

Se på et eksempel

Areal: Kvadrat Vi finner arealet ved å undersøke hvor mange måle-flater som kan plasseres på kvadratet.

Marihøne 3

Formel for kvadratets areal

Av eksempelet ovenfor ser vi at vi får arealet ved å multiplisere siden med seg selv:
areal = side · side
Bruker vi bare A for arealet og s for siden, kan vi lage en formel for arealet av et kvadrat:
A = s · s

Slik fører du

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Areal: Kvadrat