Geometri : Areal: Sirkel
Marihøne 3

Geometri
Areal: Sirkel


Ordbok

Hva er areal ?

areasir1 Sirkelens areal er helt sikkert mindre enn arealet av de fire kvadratene med side r.
Altså litt mindre enn 4 · r · r.
Men hvor mye mindre?

Det tallet vi må multiplisere r · r med, er 3,14.
Dette tallet kalles pi (π).
(klikk her hvis du vil hoppe til kapittelet om pi)

Formel for areal av en sirkel

For å regne ut arealet av en sirkel, må vi vite hvor lang radien er:
areal = 3,14 · radien · radien

Bruker vi bare A for arealet, r for radien og π for 3,14, kan vi lage en formel for arealet av en sirkel:

Areal: Sirkel A = π · r · r

Slik fører du

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Areal: Sirkel