Geometri : Tegne trekant
Marihøne 4

Geometri
Tegne trekant


Ordbok

Hva må du vite?

Trekantens form og størrelse er avhengig av lengden på sider og høyde og størrelsen på vinkler. Lengdene og vinklene er trekantens mål.

Dette er det lurt å huske: For å kunne tegne en trekant, må du alltid kjenne minst tre av trekantens mål.

Tre viktige steg

Tegne trekant
  1. Let i oppgaveteksten etter trekantens mål. Du må ha minst tre mål.
  2. Tegn en hjelpefigur på frihånd og sett på målene. Det er den eneste måten å få oversikt på!
  3. Tegn trekanten med tegneredskapene dine. Den rekkefølgen du tegner i er avhengig av hvilke mål du kjenner.

Eksemplene som følger her viser noen framgangsmåter.

Når du kjenner ....

tegntre1 alle de tre sidene.
tegntre2 to sider og vinkelen de danner.
tegntre3 én side og sidens vinkler.
tegntre4 grunnlinje, vinkel og høyde.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Tegne trekant