Geometri : Tegne firkant
Marihøne 4

Geometri
Tegne firkant


Ordbok

Hva må du vite?

Firkantens form og størrelse er avhengig av størrelsen på vinklene og lengden på sider, diagonal og høyde. Lengdene og vinklene er firkantens mål.

Ofte får du ikke vite alle målene direkte. I stedet får du vite hvilken type firkant det er ( kvadrat , rektangel , parallellogram ). En slik opplysning er like viktig som målene. Når du får vite at det er et rektangel, vet du samtidig at alle vinklene er 90º.

Tre viktige steg

Tegne firkant
  1. Let i oppgaveteksten etter firkantens mål og andre opplysninger.
  2. Tegn en hjelpefigur på frihånd og sett på målene. Bruk eventuelle opplysninger om firkantens type og sett på de målene du da får. Dette er den eneste måten å få oversikt på!
  3. Tegn firkanten med tegneredskapene dine. Den rekkefølgen du tegner i, er avhengig av hvilke mål du kjenner.

Eksemplene som følger her viser noen framgangsmåter.

Når du skal tegne et ....

tegnfir1 kvadrat.
tegnfir2 rektangel.
tegnfir3 parallellogram.
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Geometri : Tegne firkant