Algebra : Tilordning
Marihøne 4

Algebra
Tilordning


Ordbok

Du kan forstå hva tilordninger er ved å se på et par eksempler:

Les om Nils på Sol hotell.

Les om Bente som selger jordbær.

Tilordning
Ved å slå opp i en tabell, eller ved å bruke en regel, kan vi få et resultat ut når vi putter inn en verdi. Til hver inn-verdi hører en bestemt ut-verdi. Dette kalles "å tilordne verdier".

Uten å tenke over det, bruker du nok mange tilordningsregler hver eneste dag.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Tilordning