Algebra : Likninger
Marihøne 4

Algebra
Likninger


Ordbok

Her ser du et åpent utsagn:

x + 5 = 12

Den ukjente x står på plassen til et eller annet tall. Setter vi inn et tall på plassen til x, kan vi finne ut om utsagnet er sant eller usant.

Er det sant at x + 5 = 12
når x = 5 ?
Er det sant at x + 5 = 12
når x = 7 ?
Likninger
Åpne utsagn med likhetstegn og en ukjent (x) kaller vi likninger.

Å løse en likning er det samme som å finne ut hva x må være for at det skal bli et sant utsagn.

Under finner du noen likninger. Prøv deg fram og finn ut hva som må stå på plassen til x for at utsagnene skal bli sanne.

10 + x = 16
34 = 44 - x
4 · x = 20

Selv om du kanskje klarte dette ved å prøve deg fram, skal vi i kapittelet som følger finne noen lure måter å komme fram til løsningen på.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Likninger