Algebra : Koordinatsystem

Algebra
Koordinatsystem


Ordbok
Hvordan finner du sjørøverskatten?

Legger vi et rutenett på et kart, kan vi finne fram til alle steder på kartet ved å telle streker bortover eller oppover. Men da må vi ha et startsted som er kjent.

Se startstedet på skattekartet.

Et slikt startsted på et rutenett kaller vi origo. Rutenettet gjør det lettere å telle skritt fra origo og fram til skatten. Enda lettere blir det hvis vi setter tall på rutenettet.

Se skattekartet med tall som letter tellingen.

Et rutenett med origo kalles et koordinatsystem.
Koordinatsystemet gjør det mulig å finne fram til et punkt på en flate.

Koordinatsystem
De to linjene som går gjennom origo kalles akser. Førsteakse går bortover mot høyre og andreakse går oppover. Langs aksene kan vi sette måletall akkurat som på en linjal.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Koordinatsystem