Algebra : Funksjon
Marihøne 5

Algebra
Funksjon


Ordbok
Husker du Bente som selger jordbær?

Vi skal nå skrive Bentes regel som et matematisk uttrykk.

Prisen = 11 · Kilo jordbær

Vi vil skrive dette kortere. Det er vanlig å skrive x for inn-verdi i en tilordningsregel. Vi skriver x for antall kilo:

Prisen = 11 · x

Det er vanlig å skrive y for ut-verdi (eller resultatet) i en tilordningsregel.

y = 11 · x

Når reglene er skrevet slik, kalles de i matematikken for funksjoner.

Funksjon
En funksjon er en tilordningsregel der vi bruker x for inn-verdien og y for ut-verdien.

Prøv å lage funksjoner selv før du ser på løsningen:

Skriv en funksjon som viser hvor gammel Anne-Marie er når du vet at hun er tolv år eldre enn Kristin.

Skriv en funksjon som viser hvor mye penger du har spart etter noen uker dersom du har en ukelønn på 50 kroner og sparer alt hver uke.

Og så en som er vanskelig: For hver tyske Mark får du 4 norske kroner. Men når du veksler i banken beholder banken 20 kroner som betaling for vekslingen (gebyr). Sett opp en funksjon som viser hvor mange kroner du får tilbake når du leverer en sum tyske Mark i banken.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Funksjon