Algebra : Åpne utsagn
Marihøne 2

Algebra
Åpne utsagn


Ordbok

I regneboka di har du hatt mange regnestykker som likner på dette:

5 + 13 = _

Når du har funnet svaret, ser det slik ut i kladdeboka:

5 + 13 = 18

Da har det blitt et utsagn, og læreren kan sette på en R hvis utsagnet er sant og en G hvis utsagnet er usant.

5 + 13 = 18 R

Åpne utsagn
Et regnestykke er egentlig et utsagn der du enda ikke
har fylt ut alle tallene. Vi sier da at utsagnet er åpent.

Her ser du to åpne utsagn:

26 - 11 = _

26 - _ = 15

Eksempel.

2+2=_
2+2=5
2+2=4
2+_=4
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Åpne utsagn