Algebra : Graf
Marihøne 4

Algebra
Graf


Ordbok

Når 1 kg jordbær koster 11 kroner, kan vi skrive prisen for x kg som en funksjon.

x = vekten av jordbærene
y= Prisen for jordbærene

y = 11 · x

Til hver x hører det en y; x og y danner et tallpar (x,y). Tallpar kan vi tegne som et punkt i et koordinatsystem

Når vi tegner tallparene fra en funksjon i et koordinatsystem,
får vi en graf av funksjonen.

Vi skal lage grafen til y = 11 · x

  1. Lag en punkt-tabell.
  2. Tegn koordinatsystem med passende akser.
  3. Tegn punktene fra tabellen inn i koordinatsystemet.
  4. Trekk opp grafen.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Graf