Algebra : Den ukjente
Marihøne 3

Algebra
Den ukjente


Ordbok

I et åpent utsagn er det ett eller flere tall som ikke er "på plass" enda. Vi har noen ganger tegnet en strek , _ , der hvor tallet skal stå

_ - 5 = 2

Vi kan også skrive:

Ukjent tall - 5 = 2

Det er vanlig å kalle et manglende tall for den ukjente. Men det tungvint å skrive dette hver gang.

Les om den mystiske, ukjente giveren!

Den ukjente
Det er vanlig å bruke en bokstav som et kort og greitt navn på den ukjente i et åpent utsagn. Aller vanligst er det å bruke x.

Kan du finne hva den ukjente må være for at disse åpne utsagnene skal være sanne utsagn?

x - 5 = 2
3 · x = 9
x - 9 = 9
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Den ukjente