Algebra : Matematiske uttrykk
Marihøne 4

Algebra
Matematiske uttrykk


Ordbok

Mange ganger kan uttrykk som skrives med vanlige ord, skrives litt annerledes hvis vi bruker matematiske tegn (slike som +-:·).

Studer disse uttrykkene:

Fire år eldre enn Kristin
  Som tekst Fire år eldre enn Kristin
  Med + Kristin alder + 4
  Matematisk uttrykk K + 4
  Vi er litt late og skriver K i stedet for "Kristins Alder"
Halvparten av alle skolebarn
  Som tekst Halvparten av alle skolebarn
  Med : Skolebarn:2
  Matematisk uttrykk n:2
  Vi har kalt antall skolebarn for n
Ukelønna for 5 uker
  Som tekst Ukelønna for 5 uker
  Med · Ukelønna · 5
  Matematisk uttrykk Vi kaller ukelønna x, og kan skrive:
  x · 5
  eller
  5 · x
  eller
  5x
Vi hadde pengene mine, pengene til Bente og 28 kroner som vi fant på bordet
  Som tekst pengene mine, pengene til Bente og 28 kroner
  Med + Mine penger
  +Bentes penger
  +28
  Matematisk uttrykk a+b+28
  Når vi kaller mine penger for a og Bentes penger for b
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Matematiske uttrykk