Algebra : Koordinater
Marihøne 3

Algebra
Koordinater


Ordbok
Koordinater
Du kan finne alle punkter i et koordinatsystem ved hjelp av to tall; koordinatene. Første koordinat forteller hvor linja fra punktet treffer førsteaksen Andre koordinat forteller hvor linja fra punktet treffer andreaksen.

De to koordinatene danner et tallpar.
Vi skriver tallparet slik:( 5 , 3 )

Eksempel.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Koordinater