Algebra : Løs likninger
Marihøne 4

Algebra
Løs likninger


Ordbok

Å løse en likning betyr egentlig at vi finner ut hvilket tall som må stå på plassen til x hvis likningen skal være et sant utsagn. Det finnes "oppskrifter" for dette. I dette kapittelet kan du få en bedre forståelse av disse reglene for løsning av likninger.

Tenk over dette!

Løs likninger
I en likning skal venstre og høyre side av likhetstegnet være like. Behandler vi de to sidene likt, vil de fremdeles være like.

Følg med, her skal likningen x-3=2 løses....

Hvis du nå har tittet på de to eksemplene, er du kanskje enig i at sanne utsagn fremdeles er sanne, hvis vi bare behandler begge sidene av likhetstegnet likt:

Se på eksempelet x - 3 = 2 en gang til. Hvorfor var det lurt å addere på begge sider med akkurat tallet 3?

Når vi skal løse en likning, prøver vi å omforme likningen slik at x blir stående alene igjen på en av sidene.

Eksempel.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Løs likninger