Algebra : Test deg selv
Marihøne

Algebra
Test deg selv


Ordbok
Er dette utsagnet sant eller usant:
"Det går alltid et tog"
Er dette utsagnet sant eller usant:
1+2+3+4=10
Hva må x være for at dette
utsagnet skal være sant
x + 4 = 10
Finn x i denne likningen
x + 4 = 7
Finn x i denne likningen
7 - x = 4
Skriv en funksjon som viser hvor
gammel Kari er når du vet at
hun er tre år eldre enn Per
Hva er koordinatene til det røde punktet ?
navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Test deg selv