Algebra : Formel
Marihøne 4

Algebra
Formel


Ordbok
Håkon er fire år eldre enn Kristin

Dette er et utsagn. Kjenner vi Håkon og Kristin, kan vi avgjøre om det er sant eller usant. Vi skal skrive dette litt annerledes - litt mer "matematisk":

  1. Vi setter et likhetstegn mellom de to størrelsene som utsagnet sa var like:
    Håkons alder = Kristins alder + 4

  2. Vi finner "navn" på leddene som er korte å skrive. Håkons alder kaller vi h. Kristins alder kaller vi k.

  3. Vi erstatter leddene med de nye, korte navnene.
    h = k + 4

Et slikt uttrykk kaller vi en formel. Merk deg at det er et likhetstegn i formelen.

Eksempel.

navigate
Copyright
© Læringssenteret
Oslo 2001
Vindusrekka : Algebra : Formel